top of page
fussing%C3%B8%20s%C3%B8_edited.jpg

Løbende retræter; Opvågning, Studerende, Skolen for de 4 egenskaber. Se datoer nederst på siden.

At deltage i opvågningsgruppen er at følge hjertets dybeste kald ind i dit væsens kerne, i fællesskab med andre.

Det er en rejse ind i den ultimative oplevelse af det guddommelige nærvær som du er og er indeholdt i. At vågne til erkendelsen af gudskraften i alt.

Hen imod oplevelsen af enhed med Altet, med kraften, med den inderste bevidsthed.

Og fra den erkendelse følger en dybere og dybere udfoldelse af universets mysterier gennem det endeløse eventyr, du er en del af.

En klar opdagelse af hvem du er, bag skiftende historier og ydre identiteter.

Hvad er du dybest inde? Hvem er du som sjælevæsen?

 

At følge hjertets vej kræver mod, vedholdenhed og tillid.

Det er et storslået eventyr, fuld af snoede stier.

En rejse som vil bringe fredfyldthed og mening ind i det, du er, forankret i hjertets kraft.

Hvor du genfinder dine rødder og mærker en voksende kontakt til alt omkring dig. En opvågning til den og det, du er med mulighed for, at du kan udfolde dig helt og fuldkomment. Befriet, frisat, levende!

En opdagelsesrejse som fører dig gennem sindets kringelkroge, over bjergtoppe og gennem dybe dale.

Hvor du møder dine skygger og ser dem transformeres i lys. En rejse, hvor du oplever de mest intense møder med dig selv, og oplever dig selv som del af den større helhed.

Som et enkelt sandkorn i universet - og som universet selv.

 

Til tider kan det synes som om, du render efter dig selv. Altid bagud, eller foran. Jagtende fred, ro, hjem...

Når du et øjeblik stopper op, indser du, at du allerede er her. At du aldrig har været andre steder. At du i al evighed hviler i dig selv, i det guddommelige hjerte. At hjem er her og at kærlighed og fred strømmer frit i dit hjerte.

Ahh, sikke en befrielse!

Uanset hvad du laver, hvad der sker omkring dig, er du her. Og du mærker fred, glæde, kærlighed som en indre tilstand.

 

Det er opvågning. Du er vågnet til erkendelsen af din oprindelige natur. Ikke som en tillært viden, men som en helt levende, levet erfaring.

Det er det, vi arbejder med i opvågningsgruppen. At vække det og dele det og fejre det.

Og det gør vi på mange måder: Med kroppen gennem fysisk yoga, vandring i skoven, dans...

Og stille gennem meditation, bevidst åndedræt, energioverførsel og direkte, ordløs deling af bevidsthed.

Det hele gennemstrømmet af en dyb og direkte velsignelseskraft.

 

Opvågningsgruppen er for dig, der ønsker dyb vejledning på din spirituelle rejse. Det er en mulighed for at få direkte individuel vejledning, samtidig med at du følges med andre med det samme ønske i hjertet.

Det er ikke et “kursus”, men en retrætegruppe du følger så længe, du ønsker det.

 

Undervisningen varierer mellem guidede meditationer, arbejde med mantraer, chants, yoga, åndedrætsopmærksomhed.

Vi vil arbejde shamanistisk med tromme, med elementerne, bevægelse i naturen, ceremonier omkring bålet.

Der vil være stilletid - tid til blot at være. Det, at være stille sammen, åbner for et umiddelbart og intenst nærvær, både til dig selv og det, der omgiver dig. Den ydre stilhed peger meget direkte ind i den indre stilhed.

 

Du er hele tiden fulgt tæt, altid med plads til personlig vejledning og healing.

 

Det enkle og simple liv på retræten sammen med dybtvirkende øvelser og ceremonier får sindet til at blive stille, så du kan høre hjertet tale - synke dybt i essensen og lade sjælen finde vej hele vejen igennem dig, så du står stærkt i dig selv i midten af alting. Det er på den måde også en vejledning tilbage til dig selv. En vejledning i opvågning til det, du er.

 

En dag kan f. eks. se sådan ud;

kl. 9 - 11.30

yoga, åndedrætsøvelser, meditation, bevidsthedsdeling

kl. 11.30 - 13

frokost og tid for dig selv

kl. 13 - 18

eftermiddagen kan bruges til mange ting, f. eks. snak om forskellige emner, spørgsmål til din egen proces, meditation i naturen, vandretur i skoven, trommerejse, healende og transformerende energiarbejde.

kl. 18 - 19.30

aftensmad og tid for dig selv

kl. 19.30 - 21.

f. eks. chant, aftenmeditation, meditativ dans, samling ved bålet, spørgsmål og deling af erfaringer.

 

Rent praktisk består opvågningsgruppen af 6 retræter der ligger fra torsdag kl. 17 - lørdag kl. 11 hver anden måned.

Der er løbende optag i gruppen. Det betyder, at du kan starte når det passer dig.

Prisen for forløbet er 18.750 kr. Det er også muligt at dele det op og betale 3400 kr pr gang de første 6 gange. Efter de 6 gange koster retræterne 750 kr pr gang.

Du kan fortsætte i gruppen så længe du ønsker det.

 

Forløbet kan åbne for muligheden for senere hen at indgå i studerendegruppen og Skolen for de 4 egenskaber.
På sigt er der mulighed for at blive direkte, personlig studerende ved Sita, hvis du fortsat ønsker spirituel vejledning her, og det føles rigtigt for os begge. Det vil være en kraftig uddybning af den indre kontakt. 

 

Skriv meget gerne til mig for at høre mere!

Opvågningsgruppe ligger torsdag kl 17 - lørdag kl 11. 

Retræter 2024 

Januar: Studerendegruppe 17. - 18. januar. Onsdag kl 9.00 - torsdag kl 13.00.

Februar: Opvågningsgruppe 22. - 24. 

April: Opvågningsgruppe 18. - 20. 

Maj: Skolen for de 4 egenskaber 14. - 15. Tirsdag kl 9.00 - onsdag kl 16.00. 

Juni: Opvågningsgruppe 6. - 8. 

August: Opvågningsgruppe 8. - 10. 

September: Opvågningsgruppe 12. - 14. Skolen for de 4 egenskaber 14. - 15. Lørdag kl 13 - søndag kl 20. 

Oktober: Studerendegruppe 9. - 10. onsdag kl 9.00 - torsdag kl 13.00

December: Opvågningsgruppe 12. - 14. 

Januar - juni 25

Januar: Studerendegruppe 22-23. Onsdag kl 9.00 - torsdag kl 13.00

Februar: Opvågningsgruppe 20. - 22.

April: Opvågningsgruppe 24. - 26.

Maj: Skolen for de 4 egenskaber 20. - 21. Tirsdag kl 9.00 - onsdag kl 16.00. 

Juni: Opvågningsgruppe 12. - 14. 

bottom of page