4ACE5761-3BF6-496B-8CC4-AB579D62998A.png
GralForkFill%C3%98rnOutline_edited.jpg
_DSF4858_RED.jpg

Tempeldal er et kraftsted skabt af Mester Tempeldal

Johnny Tempeldal lever for at bringe muligheden for direkte at vågne til den levende guddommelige

sandhed, for her i at være tilgivet for ideen om adskillelse, uværdighed og usandhed, og for her i at

komme til fuldstændig frihed på alle planer, nu og gennem tiden. Det er, hvad han er, lever, og

udstråler, og det er hans vision. Visionen om sandhed, tilgivelse og frisat liv for alle væsner på alle

planer.

Tempeldal er et sted, hvor denne universelle og oprindelige vision og mulighed lever for alle.

Tempeldal er med andre ord et sted hvor den guddommelige kraft, hvor kristuskraften, hvor livets

lysende kraft strømmer fra det inderste af sin egen eksistens, for at flyde over og skænke fuld

erkendelse og frisat liv til sig selv i alle former, til alle sine inkarnationer, alle sine sønner og døtre -

til alle væsner på alle planer.

Den guddommelige kraft strømmer ubrudt og levende gennem Tempeldal, med ønsket om at alle

må drikke så dybt af livet, kærligheden, lyset og kraften her som de vil, og finde erkendelse og frihed

som livet selv og som frisatte inkarnationer af livet selv. Ønsket ved Tempeldal er ikke at træde ud af

livet, men at erkende det guddommelige liv i alt, og at inkarnere det i kærlighed, kraft og frihed.

Delingen foregår gennem en direkte simpel påmindelse, understøttet af en simpel vision og lære for alle, og det hele gennemtrængt af en dyb levende kraft - en direkte deling af bevidsthed og velsignelse.

Omkring essensdelingen og det klare lys som brænder i det er ønsket om mangfoldighed og liv, hvorfor der også undervises i livets mulighed og magi på dets mange planer. Her er blandt andet undervisning i de 4 egenskaber, som er i livgiveren, seeren, helbrederen og skaberen.

58255C1A-2F8D-4A2A-9EEF-EF696498F8CA.jpeg
GralForkFill%C3%98rnOutline_edited.jpg

                                                                         

                                                                         Tempeldal er et helligt sted, et kraftsted, et sted for eventyret om opstandelse og frisat liv på alle planer -                                                                        gennemtrængt af den højeste guddommelige kraft.

                                                                         Tempeldal har sit hovedsted og hovedtempel ved Fussingø sø ved Randers, hvor mester Tempeldal                                                                                  lever med sin familie og deler til dagligt. 

                                                                         Som en del af Tempeldal er der desuden templer der lever og udtrykker visionen og muligheden.

                                                                         Sacred Heart Templet ved Odder er et tempel i Tempeldal. Det vil sige et helligt kraftsted, et tempel                                                                                som er, lever og udtrykker Tempeldals vision for alle. Et tempel som udtrykker hjertet af Tempeldals                                                                                  vision for alle. Muligheden for ubetinget, at realisere sandhed, tilgivelse og frisat liv på alle planer.                                                                                      Templet varetages af Sita Bøcker Hou.

                                                                         Når du kommer til Sacred Heart Templet, kommer du til den ild og den velsignelse som strømmer                                                                                      gennem hele Tempeldal.

                                                                         Kom og hengiv hjertet ind i den guddommelige kraft, og realiser hjertet af den guddommelige kraft i                                                                                dig selv, og vær fri.

Om namah shivaya!​

Tempeldals visionssymbol