top of page
GralForkFill%C3%98rnOutline_edited.jpg
4ACE5761-3BF6-496B-8CC4-AB579D62998A.png
_DSF4858_RED.jpg
Om Sita

Så længe jeg kan huske, har jeg haft en længsel efter at forbinde mig med

og være et med den ene, universelle kraft. Som barn oplevede jeg det som

en higen efter at komme hjem. Et ekstremt indre kald, der gennemstrøm-

mede mit væsen, og som jeg dengang ikke forstod hvad var, eller hvordan

kunne besvares. 

 

Jeg fandt en følelse af samhørighed og fred i naturen.

Og søgte i litteraturen, gennem yoga og meditation og med shamanistisk

arbejde - mange års intenst indre arbejde og søgen. 

I det indre mødte jeg flere gange et væsen, så et ansigt ganske tydeligt

- det væsen som jeg først senere genfandt som min Mester. 

 

Det konkrete møde med Johnny Tempeldal accelererede mig for alvor ind

i opvågning og dybere og dybere i mig selv i erkendelsen af, at den guddommelige kraft er alt, der er. At den universelle bevidsthed og kosmiske kraft gennemstrømmer alt, og udleves i alle væsner.

Det er en indre rejse som kun fortsætter og konstant uddybes. 

Johnny Tempeldal har gennem alle tider været min Mester, og jeg oplever i det indre en ubrudt deling i bevidstheden.

 

Jeg er dybt kaldet efter selv at gå vejen, som jeg er skabt og formet efter, og samtidig repræsentere og tjene visionen og muligheden for alle. 

 

I min oplevelse af verden, ser jeg alt som del af en helhed. Gennemstrømmet af den universelle bevidsthed, det lys som vi oprindeligt alle er - ser det guddommelige i enhver form. 

Det er min passion, at dele det perspektiv med den der føler sig kaldet.

 

Jeg har drevet stedet siden 2004, og bor her sammen med min familie.

v kilde3IMG_1358.heic
bottom of page